CASUS Justyna Bogucka, tel. 605-573-605, język niemiecki - tłumaczenia przysięgłe, zwykłe, nauka, korepetycje.

O firmie

CASUS od 2006 roku oferuje tłumaczenia i naukę języka niemieckiego.

W ofercie firmy znajdują się tłumaczenia pisemne i ustne, zwykłe i uwierzytelnione, a także korekta i weryfikacja przetłumaczonych już wcześniej tekstów, które wymagają ponownego sprawdzenia lub stylistycznego dopracowania.

CASUS oferuje nauczanie języka niemieckiego od podstaw, pomoc w nauce, konwersacje, rozwijanie nabytych umiejętności językowych, przygotowania do egzaminów i konkursów językowych.

więcej …

Tłumaczenia

W ofercie firmy znajdują się tłumaczenia pisemne i ustne, zwykłe i uwierzytelnione.
Możliwość poświadczenia zgodności dokumentów sporządzonych w języku niemieckim z oryginałem w języku polskim lub odwrotnie.

 

więcej …

Nauka i korepetycje niemiecki Warszawa

CASUS posiada w swojej ofercie lekcje indywidualne i grupowych. Spotkania odbywają się w siedzibie klienta (osoby prywatne i firmy) lub w biurze w centrum Warszawy, przy ulicy Lindleya 16. Poziom nauczania dostosowany zostaje do potrzeb i oczekiwań osoby uczącej się. CASUS to niemiecki od podstaw, przygotowania do egzaminów, konwersacje, organizacja kursów tematycznych i przyspieszonych.

więcej …