foto_14

Cennik

Tłumacz języka niemieckiego

Korepetycje niemiecki Warszawa

Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) pisemne:

1. Termin wykonania – w zależności od ilości stron – do uzgodnienia.

Termin zwykły – do 6 stron dziennie.

Termin ekspresowy – od 7 do 15 stron dziennie.

2. Podstawę rozliczenia stanowi ilość znaków w gotowym tłumaczeniu: 1 strona = 1 125 znaków gotowego tłumaczenia.

3. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

4. Tłumaczenie przygotowuję w formie wydruku i poświadczam je pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego. Przyjmuję również dokumenty do tłumaczenia w wersji  elektronicznej / zeskanowanej. Mogę też odesłać skan, wówczas bez adnotacji na przetłumaczonym tekście, że tłumaczenie zostało wykonane na podstawie przedłożonego oryginału.

Tłumaczenia pisemne przysięgłe (uwierzytelnione) z języka polskiego na język niemiecki

Tłumacz polsko niemiecki

Cena netto PLN / 1 strona

Termin zwykły (1 – 6 stron dziennie) 35
Termin ekspresowy (7 – 15 stron dziennie) 65
Dodatkowy egzemplarz 5
Utrudnienia (np.: teksty zawierające frazeologię i terminologię specjalistyczną, sporządzone pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, rękopis, zła jakość druku, drobny druk, dokumenty zniszczone, sporządzone gotykiem lub innym starszym rodzajem pisma, tabele, wzory, itp.) 42
Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki sporządzonego przez inną osobę 20
Sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku niemieckim 30

 

Tłumaczenia pisemne przysięgłe (uwierzytelnione) z języka niemieckiego na język polskiTłumacz niemiecko polski

Cena netto PLN / 1 strona

Termin zwykły (1 – 6 stron dziennie) 32
Termin ekspresowy (7 – 15 stron dziennie) 65
Dodatkowy egzemplarz 5
Utrudnienia (np.: teksty zawierające frazeologię i terminologię specjalistyczną, sporządzone pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, rękopis, zła jakość druku, drobny druk, dokumenty zniszczone, sporządzone gotykiem lub innym starszym rodzajem pisma, tabele, wzory, itp.) 36
Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki sporządzonego przez inną osobę 20
Sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku niemieckim 25
Tłumaczenie dokumentów samochodowych 30

Tłumaczenia zwykłe pisemne:

1. Termin wykonania – w zależności od ilości stron – do uzgodnienia.

Termin zwykły – do 6 stron dziennie.

Termin ekspresowy – od 7 do 15 stron dziennie.

2. Podstawę rozliczenia stanowi ilość znaków w gotowym tłumaczeniu 1 strona = 1 600 znaków gotowego tłumaczenia.

3. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

4. Tłumaczenie przygotowuję w formie wydruku lub w wersji elektronicznej – do uzgodnienia z klientem. Przyjmuję również dokumenty do tłumaczenia w wersji elektronicznej / zeskanowanej. Mogę też odesłać skan, wówczas bez adnotacji na przetłumaczonym tekście, że tłumaczenie zostało wykonane na podstawie przedłożonego oryginału. 

Tłumaczenia pisemne zwykłe z języka polskiego na język niemiecki 

Tłumacz polsko niemiecki

Cena netto PLN / 1 strona

Termin zwykły (1 – 6 stron dziennie) 32
Termin ekspresowy (7 – 15 stron dziennie) 60
Utrudnienia (np.: teksty zawierające frazeologię i terminologię specjalistyczną, sporządzone pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, rękopis, zła jakość druku, drobny druk, dokumenty zniszczone, sporządzone gotykiem lub innym starszym rodzajem pisma, tabele, wzory, itp.) 40

 

Tłumaczenia pisemne zwykłe z języka niemieckiego na język polski

Tłumacz niemiecko polski 

Cena netto PLN / 1 strona

Termin zwykły (1 – 6 stron dziennie) 29
Termin ekspresowy (7 – 15 stron dziennie) 56
Utrudnienia (np.: teksty zawierające frazeologię i terminologię specjalistyczną, sporządzone pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, rękopis, zła jakość druku, drobny druk, dokumenty zniszczone, sporządzone gotykiem lub innym starszym rodzajem pisma, tabele, wzory, itp.) 34

Tłumaczenia ustne:

Tłumaczenia ustne z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski

Cena netto PLN 

Tłumaczenia konsekutywne, a-vista, rozmowy handlowe, negocjacje, spotkania biznesowe, konferencje, szkolenia, inne do ustalenia

Nauka i korepetycje niemiecki Warszawa:

1. Lekcje prowadzę w siedzibie klienta / w domu ucznia / w swoim biurze.

2. Pierwsza lekcja gratis!

3. Dojazd gratis!

4. Czas trwania lekcji (45 minut lub 60 minut) ustalam z klientem w zależności od jego oczekiwań, potrzeb, możliwości percepcji (dzieci / dorośli, poziom początkujący / zaawansowany).

Nauka języka niemieckiego i korepetycje niemiecki Warszawa

Cena netto PLN

(w zależności od stopnia zaawansowania)

Nauka i korepetycje – 45 minut od 40
Nauka i korepetycje – 60 minut od 45