Tłumaczenia

Tłumacz języka niemieckiego, tłumacz polsko niemiecki, tłumacz niemiecko polski

Wykonuję tłumaczenia pisemne i ustne, zwykłe i uwierzytelnione.

Poświadczam zgodności dokumentów sporządzonych w języku niemieckim z oryginałem w języku polskim lub odwrotnie.

Przykładowe dokumenty i tematy:

- akty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt zawarcia związku małżeńskiego, akt zgonu)

- dokumenty samochodowe

- pozwy, wyroki sądowe i inne dokumenty sądowe

- akty notarialne

- faktury

- statuty spółek

- świadectwa szkolne, dyplomy, świadectwa ukończenia kursów, certyfikaty

- wypisy z KRS i z rejestrów działalności gospodarczej

- sprawozdania finansowe, opinie biegłych rewidentów i inne dokumenty księgowo-finansowe

- umowy o pracę

- umowy o świadczenie usług

- umowy o współpracy między firmami

- umowy kupna-sprzedaży

- dokumenty techniczne z branży budowlanej

- przewodniki i oferty turystyczne

- prezentacje firmowe

- informacje prasowe

- artykuły prasowe

- ulotki reklamowe i marketingowe

- content stron www

- korespondencja handlowa i prywatna

- listy dialogowe

- opracowania, opisy

- teksty literackie

- tłumaczenia podczas rozmów handlowych, konferencji, prezentacji

- tłumaczenia na komisariatach policji, w sądach

- inne